Programes


- Tots Cabem Caminant Junts

Què pretenem?
Acollir les persones d’altres nacionalitats que arriben al nostre barri per tal d’afavorir la seua integració com a veïnes. Proporcionar espais d´acollida.
Afavorir acompanyament (pràctiques de castellà).
Crear espais de convivència.
Adquirir habilitats per a la inserció laboral.

- Taller d'agricultura
Que volem fer?

Oferir servicis: advocat, acollida, recerca d’ocupació.
Favorir l´associacionisme i el voluntariat.
Encontres interculturals: música-dansa, gastronomia....
Cursos en diferents àmbits.
Qui som?
Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret                                                         TREBALL EN RET
 Per a obrir fes clic acíASAMBLEA GENERAL 2016

 Taller d'agricultura
Per a obrir fes clic ací.

                                                ASAMBLEA GENERAL 2017

                                                        Per a obrir fes clic ací.

¿Quieres enviarnos alguna queja o comentario?