Treball en Ret


ESTRATÈGIA INTEGRAL D´INMIGRACIÓ El conveni signat amb la Conselleria d’Immigració i ciutadania es una oportunitat per a reprendre la reivindicació del plan integral de Natzaret i treballar de manera coordinada amb la Generalitat.

Partir del Conveni per al desenvolupament del projecte Caminando Junt@s que pretén continuar treballant des de la realitat del nou i vell veïnat (“inmigrants” i persones amb situació de vulnerabilitat social).

Per tot això és important plantejar també una intervenció Integral que abaste la totalitat de les reivindicacions actualitzades i contextualitzades del Pla Integral sobre les quals tinga competències la Generalitat.

Educació:

- Escol-la Infantil 0-3 anys.
- Equipament educatiu Moreres II.
- Institut en “Manuel Montoya”
- EPA Consolidació i Millora

Urbanisme:

- PAUM: última fase reurbanització.
- 2ª fase unifamiliars “Casitas papel”.
- Jardí Punta-ZAL.
- 2ª fase unifamiliars “realojados ZAL”

Transport:

- Estacioneta, antiga estació FEVE, (el 22-12-08 es va aprovar en el Consell Valencia de Cultura, per a que siga declarat com a bé de relevància local.) Informe que es passa a les Administracions competents aconsellant que es declare bé de relevància local.

Medi Ambient:

- Retirada de la Llicència ambiental integrada a Bunge-Moyresa.
- Inundabilitat F1.
- Ús públic infraestructures (mitjançar amb l´ Ajuntament i port)
- Suport i mediació entre altres administracions i/o entitats públiques.

Port:

- Frontera sur
- Benimar

Ajuntament:

- Marazul
- Ús públic infraestructures

Servicis Socials:

- ALIMENTACIÓ: DRET HUMÀ BASIC. Com garantir-lo? Fulla de ruta: compromís d´elaborar un proyecte de llei o el que corresponga per garantizar-lo. Mentres tant: Com dignificar i millorar repartiment d´aliments: bono-cheque aliments, acord supermercats, mercats municipals.
- Centre de día i residencia de la tercera edat
- Albergue i centre de Formació per al treball
- Narcotrafic
- Casal de la pau
- Situacions d´emergencia

Salut:

- Ampliació del Servici per MoreresII

Participació ciutadana:

- Pressuposts participatius
- Renda bàsica
--------------------------------------------------------------------------------------------------


_____________________________________________________________
Una mica d'història:
Primera escola de formació per al treball dins del projecte europeu "Horizont" compost per Parroquia Ntra. Sra. Desamparados, Col.legi Ntra. Sra. Desamparados, Col.legi Ausiàs March, Col.legi Santa Magdalena Sofía, Associació De Veïns I Veïnes "Natzaret" i el Institut Social del Treball (ISO)¿Quieres enviarnos alguna queja o comentario?