L'ASSOCIACIÓ: HISTÒRIA I FINS


Història de l'Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret

Els ´70: Cap a una organitzaciò del veïnari

10 de febrer de 1976: en la porta del cinema "Los Ángeles" de Natzaret mor una veïna aplastada per un de tants troncs que circulaven per el barri a qualsevol hora del dia. La multitudinaria assemblea que aquella mateixa vesprada-amb el tronc encara a la porta i davant del ultim alcalde franquista de valència- pren la deciciò històrica de crear l´assosiaciò de Veïns que amb el sobrenom de "Isabel Nebrada" en memòria de la dona que va morirel dia de l´assemblea,seria legalitzadael 31 de gener de 1977. Aquella deciciò no va fer mes que traure a la llum publica el treball preparatori que desde 1973 venien realitzant un bon grup de veïnes i veïns. Gràcies a aquest treball també, un fet luctuos es converteix en element transformadorde la poblaciò i del barri.

A partir de aquell dia, Natzaret començà a ser un altre. La impotencia de tant de temps continguda i la il.lusiò que subitament floreixia trbaren la grieta necesaria junt a això, una simple i forta organitzaciò (assemblees i encarregats de carrer,comisions de treball, assemblees de barri, xerrades informatives i debats)va oferir al veïnariel protagonismeque mai hi havia tingut assolint significatives millores: apertura del nou consultori, enllumenat, asfaltatge, claveguera, sanejament del riu, transport escolar per a FP i B.U.P., cobriment de séquies, parcs en front de Benimar i junt al riu, aprobació de la proposta de legalització de terrenys zona A, taxació del fem, red d´aigua potable per a tots, creació de l´Escoleta i la redefinició del plan generalde ordenació urbana... Tot això sense deixar de celebrar les setmanesde barri, les setmanes de esport i festa, excursions i per primera vegada la Foguera de St Joan (1979).

La A. Veïns de Natzaret desempenyora també un paper capital en el moviment veïnal de València, creant-se en desembre de 1976 la coordinadora de AA. veïns de València, de la que va ser primer pressident precisament el llavors pressident de l´A. Veïns de Natzaret. Va participar asimateix molt activament en els dos Aplecs al Saler i en la movilitzaciò contra la central de Cofrents...

Els ´80: Cap a la consecuciò de servicis col.lectius

Si els anys de la transició varen ser de una participació popular mai vista, en els primers anys de la democracia molts dels esforssos veïnals varen ser trasvassats a la maquinaria dels partits a les institucions. Encara que a Natzaret també es va notar la baixada a la participaciò que va deixar de ser masiva, no res menys floreix a aquesta decada l´A. Veïns per la quantitat d´iniciatives sobretot a terreny cultural i de creaciò de servicis: El solar per al centre Civic i la posterior construcciò del mateix, el club de jubilats, les Associacions de pares d´alumnes, el equip de servicis socials,Biblioteca i crear altres plataformes de tipus cultural, Ludic i organitzatiu: El periodic "Natzaret", l´Associaciò jovenil "Pebrella", el grup de dones el centre de musica i dansa, coodinadora d´educaciò, radio Natzaret, programa d´infància i joventud... Continua la tradicional cel.lebraciò del dia de l´arbre i la foguera de St Joan, comença a celebrar-se el dia del llibre i del medi ambient, les setmanes d´esports i festa passaren a denominar-se setmanes de convivencia a partir de l´any 1981 amb motiu de la situació creada per els delictes constants de unes poques families gitanesi posteriorment setmanes de cultura i convivencia.

A aquestes realitats hi ha que afegir altres que encara no varen ser conseguides directament per l´Associaciò, No res menys no expliquen sense la presència de la mateixa: Universitat Popular, Escola de Persones Adultes, nou equip del centre d´atenció primaria.

Es veritat que no totes estes realitats han perdurat pero exercirem un paper important. Aixi mateix varem tindre algunes entropessades, la més significativa la pèrdua de la platja a pesar de una llarga lluita.

Aquest floriment te la seva explicació , entre altres coses al bó entendimet entre un grup de profesionals i tecnics de l´administració que treballem al barri i l´Associació de Veïns. Sense dubte també al suport de la Regidora de Cultura de l´Ajuntament cap a totes les iniciatives culturals en el cumbit de la ciutat.

Per altra banda, en la seua linea de extender la participació al maxim de persones i de entitats per la millora del barri, l´Associació de Veïns obri l´ambit de les seues comisions de treball promourent diferents coodinadores. 1981: Comisió gestora del periódic Natzaret i representants gitanos. 1982: Comissió gestora del periodic Natzaret. 1984: Comissió de cultura de Natzaret. 1985: Comissió d´esports del barri. 1986: Coordinadora d´educaciò. L´aspiració cap a un barri organitzat queda perfectament recollit al fullet " programación 89 y guia de recursos Nazaret" editat per lÁssociaciò d´aquell any.

Els ´90: Cap un nou paper de l´Associaciò de Veïns i Veïnes

I així als anys 89-90 l´Associaciò esta de ple clavada en un procés de fonda reflexiò per el treball comunitari en el qual es dona gran importancia: al metode de treball, a la nesecitat de aceptar i impolsar a altres col.lectius per que participen i intervengan, a la imprescindible participaciò dels profesionalsi tecnics del barri i sobretot a la conciència cada volta mes clara que cap organitzaciò pot ella sola representar els interesses de tots.

Un fet vindria a reforçar aquesta concidència. El 14 de setembre de 1990 l´Ajuntament aterra les cassetes de paper convertides en autentic gueto de narcotraficants- amb el fi d´ampliar el pati en aquell temps C.P.Vicente Hervás. Llavors existia el compromis de reallotjar a divuit families del carrer "Pertusa" considerades "netes" per els coneixedors de la situaciò, reallotjà que inicialment i de mode provisional es pensava fer al solar situat junt al cami del canal. Mes tart es parlà del proyecte de construir 400 vivendes publiques.(publicaciò del fullet "El problema de la vivienda en Nazaret y futuro del barrio" realitzat per tots els profesionals i tecnics del barri) d´interes politic de la dereta valenciana en particular la de aquell temps Uniò Valenciana intencinadament varen enterbolir amb males interpretacions, mentides i calumnies eixa situaciò amb la finalitat concreta de movilitzar al veïnari en contra de l´Associaciò de veïns de Natzaret, acciò que despres de diverssos intents fallits quall a la creaciò d´una nova associaciò de Veïns que paradoxalment es denominà "Nazaret Unido".

Aquest conflicte al voltant de la vivenda, lligat a la conciencia a la que havia arrivat l´Associaciò de Veïns de Natzaret de no acaparar la repressentaciò de tot el veïnari, donaria peu la creaciò de la Comisiò de la Vivenda integrada per totes les entitats del barri que varen voler participar, i que va ser impolsada amb coratge per la nostra Associaciò. Aquesta comisiò va ser embrió de la Coordinadora del Barri, que com tal es constituiria arran de l´assassinat del camionerque va caussar per accident la mort d´un xiquet gitano, despres d´haver experimentat el treball de confecciò de la plataforma Reivindicativa davant les eleccions municipalsde 1991 a partir de les propostes que la nostra Associaciò va oferir a totes les entitats i persones del barri (publicaciò del llibre "Barrio de Nazaret,propuestas 92" editat per l´Associaciò de Veïns de Natzaret).

El dur conflicte abans al.ludit no va fer marxa enrere a la nostra Associaciò que anys abans havien llançat el programa d´infància i joventud i per la qual proposta propiciaria la creaciò en 1992 per part de l´Ajuntament del Centre d´informaciò Jovenil gestionat per l´Associaciò i les posteriors ampliacions de local, ni la força de reivindicaciò (Acampada davant de Moyresa, trasllat de contenidors, reforma Plan M-6C, legalització dels terreys de la zona B......) Les tradicionals jordanes festives i culturals ( Cau d´art, carnestoltes, dia del llibre, setmana de Cultura i convivència, fogueres de St Joan) Creaciò del club esportiu Natzaret i un llarg etcètera i en els anys posteriors l´Associaciò a cintrat els seus esforssos a abrivar la participaciò i el treball conjunt del maxim de entitats a l´ambit de la coordinadora del barri.Els 2000: La nova situaciò i els reptes per a l´Associaciò de Veïns i Veïnes

Amb eixe talant i eixa espenta comença el camí per el dos mil i ahi continuem perque es apassionant participar a la lluita per la dignitat, nostra dignitat, la de les persones que visquem a Natzaret i la de nostra Associaciò. I continuarem certament- en el aspecte territorial- front a la megalomana actitut de nostres administracions local i aqutonómica(Copa America, Formula 1...) O a la persistent amenaça del port (sempre el port!...) Anant darrere de la integraciò de Natzaret a la ciutat i els poblats maritims ( a per el tranvia i el soterrament de les vies) pressionant per una vivenda assequible per a la joventud, i en el aspecte socia: treballant l´integraciò dels inmigrants en tant que nous veïns, buscant les clavilles del narcotrafic al barri, alertant referent a la problemàtica educativa, combatint la desocupació y el baix nivel de renta del barri, empenyanos en aconseguir un barri mes net, agradable i confortable per a tots.

Volem compartir aquestes aspiracions -en la mida que siga possible- amb la resta de entitats integrades amb la coordinadora del Barri, convensuts de que el pugam fer entre totes i tots i no fer-ho a soles. I al mateix temps donant la cara i mostrant amb orgull el rostre de nostra Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret entrets al barri i solidaris amb les causes populars del mon.

El moviment vecinal tindra futur si sabem integrar i reconeixer que fem falta totes i tots -mai se es massa major ni massa jove per a trebajar per un barri mijor i molt més nostre-, dons l´empresa que debem seguir fortxant ens situa ante reptes importants i profunds que toquen de ple als nostres comportaments i valors.

L´Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret es felicita per esfors compartit de totes aquelles persones que a lo llarg de aquets any em lluitat de forma organitzada per construir un barri més habitable i solidari, i vos invita a tots i a totes a incorporar aquets retalls de vida en el patrimoni de la narració familiar. Per altra banda, amb aquesta pàgina fem patent la voluntat de ensenyar públicament els nostres resultats, parlar amb orgull de la nostra història però, sobre tot, de empenyarmos amb esperança per nostre futur.

***
Els interesats en aprofundir en la història de la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret poden consultar les seues publicacions, en particular:
• VV.AA., Barrio de Nazaret. Propuestas 92. Fed. AA.VV. de la Comunitat Valenciana, 1991, especialment pàgs. 61-82.
• Natzaret: ahir, avui i demà, pàgs. 37-44
• Diez años de la asociación de vecinos (Natzaret, num 22, 1986).
• Fco. Solans, Unos días de mucha tensión (Natzaret, núm 44, 1990, pàgs 1.3 i 8),
• 20 aniversario de la Asociación de Vecinos de Nazaret (Natzaret, núm 72, 1996),
• Natzaret cap a la València del 2000. Una espenta forta entre tots i totes (Natzaret, núm 88, 1999).


Història del barri de Natzaret

Els interessats en conéixer la història del barri poden consultar principalment els llibres: VV.AA. Barrio de Nazaret. Propuestas 92 . Federació d'AA. Veïns de la Comunitat Valenciana. 1991, págs. 27-60; J. Castaño, Nazaret y sus calles. Associació de Veïns de Natzaret. València 1995.
Mereix la pena consultar en aquesta pàgina El periòdic Natzaret i la història del barri on hi ha un bon grapat d'interessants Articles de tipus històric sobre el passat de Natzaret. I a més a més es pot consultar la bibliografia continguda en l'apartat Publicacions.


Fins de l´Associaciò

Segons l´article 2 dels estatuts de "l´Associaciò de veïns i veïnes de Natzaret" seran fins de l´Associaciò:

1) Atendre a les necessitats socials aviades a aconseguir una major calitat de vida, relacionades amb les difernts arees de Benestar social, salut, educaciò, urbanisme, servicis socials, cultura oci i temps lliure.
2) Promoure en el seu cas, dins de les normes senyalades en la Legislació i dispocicions vigents o que al futur puguen dictar-se, les accions eficaces necesaries per garantir els interessos dels associats en ordre a una promociò integral de l´home a traves de la soluciò dels problemes col.lectius.
3) Contribuir igualment a recaptar dels poders publics, de resultar necesari, la aprovació de la llei o lleis protectores de la propietat urbana i mercantil obligada a sacrificar-se per un interes col.lectiu, i per tant no siga promulgada i suficient entablarà l´acciò mancomunada dels seus associats per sol.licitar l´indemnitzaciò de qualsevol danys o perjuis que puga derivar-se a qualsevol propietari o veï afectat per mesura de reforma o expropiaciò, sense determinaciò previa i concreta de la forma de garantir els interessos afectats i indemnitzar dels danys i perjuis ocasionats.
4) Rebre l´assesorament, en forma general o individual, als seus associats dels seus derets i deures que per a ells puguen derivar-se de les anomenades questions de les accions que les competen i dels procediments que puguen seguir davant de qualsevol jurisdicciò be siga governatiu, contenciós-administratiu, civil, penal, de dret especial, o de qualsevol altra indole segons cada cas.
5) La promociò social, l´educaciò, l´integraciò social i laboral, la calitat de vida i qualsevol altre benefici col.lectiu o individual que reverteix a favor de les persones que visquen o es relacionen amb el barri de Natzaret de València, siga individualment o siga per la seva pertenencia a col.lectius que requereixen o es puguen beneficiar del suport i de la solidaritat dels seus veïns.