PROGRAMES

-Tots Cabem Caminan Junts

Que pretendrem?
Acollir a les persones de altres nacionalitats que arriven al nostre barri per a afavorir la seva integració com a veïns. Proporcionar espais d´acollida.
Afavorir acompanyaments (pràctiques de castellà- valencià).
Crear espais de convivència.
Adquirir habilitats per a la inserciò laboral.Que volem fer?
Oferir servicis: advocat, acollida,recerca d´ocupació.
Favorir l´associacionisme i el voluntariat.
Encontres interculturals: musica-dansa, gastronomia....
Cursos en diferents àmbits.Qui som?
Cáritas Parroquial de Nazaret
Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret

-Aula Red Conecta

Alfabetitzacio.
E-inclusiò.
Aula Llibre - us de internet, lectura correu electrónic.