LICITEN L'ENJARDINAMENT DEL FUTUR PARC DE NATZARET


El preu de licitació del parc de Desembocadura ascendix 155.000 euros i contempla la millora del mur i l'obertura de dos accessos

Hortensia García | València 02.09.2018 | Levante EMV
L'Autoritat Portuària de València acaba de traure a licitació l'enjardinament del mur del recinte de l'antiga fàbrica de Moyresa, una de les peces del futur Parc de Desembocadura previst en el nou conveni port-ciutat per a regenerar la frontera amb Natzaret. El port va anunciar al febrer passat la urbanització provisional, entretant es tramita el pla especial per a este àmbit, dels terrenys ocupats per la instal·lació fabril ja derrocada, que s'integraran en el nou parc previst en Natzaret. Este parc és una de les compensacions del port a la ciutat per la destrucció en els anys 80 de la platja de Natzaret amb motiu de l'ampliació sud del port.

El pressupost de licitació d'este projecte ascendix 155.000 euros i contempla l'adequació del mur de separació existent entre la zona de servici portuària i els carrers Castell de Pop i Jesús Natzaré per a la urbanització provisional del futur parc de desembocadura. Amb esta intervenció es pretén reduir l'impacte visual del mur i fer-ho permeable obrint dos portes.

El port ha anunciat la seua intenció de derrocar este mur i substituir-ho per un tancament més permeable.

Els terrenys de l'antiga fàbrica de Moyresa formen part de la gran zona enjardinadada, dotacional i d'ús terciari que es generarà en la frontera de Natzaret amb el port. El nou conveni subscrit al febrer entre el consistori i l'APV regula la cessió per a ús ciutadà de 195.000 m² de sòl portuari (extensió similar a la de Vivers). El nou conveni es plasmarà en un pla especial que inclourà un gran parc de desembocadura (de 63.000 metres quadrats), un carril bici que connectarà amb la ZAL, així com una zona d'ús terciari-dotacional en Moyresa i una zona esportiva (88.000 m²) en els terrenys de les instal·lacions de Benimar, on se situarà la nova ciutat esportiva del Llevant UE.

El parc de desembocadura depén en gran mesura de l'execució de l'últim tram del col·lector del Jardí del Túria, una infraestructura per a la qual encara no hi ha finançament.

Comentarios

¿Quieres enviarnos alguna queja o comentario?