Fons Juan CastañoMaterial catalogat del fons Juan Castaño Caparroz a data de setembre de 2008: + Biblioteca: 723 documents entre llibres, llibrets fallers, còmics, enciclopèdies, etc…

Arxiu:
Fotografies: 696 escanejades
Postals: 94
Estampes: 30
Cartes / Correspondència: 44
Manuscrits: 52
Articles publicats: 4
Notícies escanejades: 160 (de Natzaret)
Notícies sense escanejar (en bloc): més de 6000
Registres complets: 1227

Es podrà accedir al fons a través de contacte amb l´Associació de Veïns via e-mail o per telèfon, per a concertar cita. Es recorda que el material a consulta es privat, sempre que es vulga fotocopiar o adquirir material en préstec s’ha de consultar amb els responsables del centre.


Per expressa voluntat de Juan Castaño, la seua viuda donà aquest fons a l´Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret. Un cop catalogat, es va posar a disposició del públic. L’any 2003 es feu entrega del material fotogràfic físic i digitalitzat així com del conjunt de llibres aprofitables a la Biblioteca Municipal de València, on es troba actualment.  
 
Mostra de la fototeca disponible:

¿Quieres enviarnos alguna queja o comentario?