lunes, 1 de octubre de 2012

Apertura del carrer Francesc Falcons. Visió de conjunt d’una lluita veïnal (1991-2012)Després de sis mesos d’intensa activitat reïvindicativa i de gestió burocràtica des de l’Asociació de Veïns i Veïnes de Natzaret, el 18 de juliol tingué lloc la reunió anunciada a la qual assistírem aquesta Associació acompanyant una comissió de veïnes afectades. A aquesta reunió invitàrem amb molt de gust a la persona de Nazaret Unido que treballa en la comissió d’urbanisme de la Coordinadora del barri. Tots plegats ens reunírem amb el Director d’Infraestructures de la Generalitat Vicente Dómine i el regidor d’urbanisme Jorge Bellver. Invitada per Vicente Dómine assistí també la Presidenta de la Federació d’AAVV de València. El regidor ens comunicà la decisió d’enfrontar per fi aquest problema per tal de donar solució urbanística a aquell racó. Al mateix temps anunciava a la Federació AAVV altres cinc actuacions en altres barris de València. Amb un import total de 378 milions d’euros, del quals la majoria anaven al projecte de Natzaret. J. Bellver es comprometé que a partir de setembre s’engegaria el procés.
La reivindicació arranca de l’any 1991, precisament a partir de la manifestació contra la droga organitzada per la Federació d’AAVV de València a iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, fruit de la qual fou el Pla d’Actuació Urbanística del Marítim (PAUM). Una de les actuacions previstes en el PAUM era la solució urbanística del final dels carrers Fco Falcons i Bernabé Garcia. L’esmentada actuació inicià un llarg procés d’expropiacions que no finalitzà fins el 2008. Posteriorment passà a l’oblit a pesar de diversos recordatoris de l’AVV i de la pròpia Coordinadora de barri, de tal manera que el departament d’Infraestructures de la Generalitat ni tan sols tenia consciència que l’IVVSA els hagués transferit feia temps tota la documentació. Evidentment no hi havia hagut cap notificació a l’ajuntament que desconeixia per complet el projecte. Va ser la protesta del veïnat i la pacient i persistent actuació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret que durant els mesos de gener-abril de 2012 aconseguí de l’IVVSA la documentció, i finalment amb diferents visites reivindicatives a Infraestructures i a l’ajuntament durant els mesos posteriors, mobilitzà les administracions fins a obtenir aquella reunió conjunta de juliol.
Finalment el 15 de setembre la premsa local ens donava la bona notícia de l’aprovació en la Junta de Govern Local del dia anterior de l’esmentada actuació per a l’apertura del carrer i completar la urbanització completa del conjunt: Guitarrista Tàrrega, Bernabé García, Fco Falcons i la creació d’un nou carrer pel sud que connectaria els dos últims. Aquesta intervenció permetrà establir un aparcament en cordó en ambdós costats de la calçada que tindrà dues voreres de 2,25 m. cadascuna. La licitació global dels projectes en els sis barris de València eixirà molt prompte. Un cop comencen les obres, el termini per acabar-les serà de 4 mesos.

Per tant, podem dir que ha estat un intens treball del veïnat que ha forçat l’actuació de l’Administració. Ha costat, però benvinguda siga la decisió del govern municipal que per una vegada ha tingut agilitat per satisfer la reivindicació veïnal. Per tant donem l’enhorabona als veïns i veïnes que a finals de 2011 es mobilitzaren  i organitzaren la seua lluita en l’Associació per aconseguir-ho. Sols ens queda celebrar-ho amb la pintada festiva en la primera setmana d’octubre i posteriorment quan estiga acabada l’actuació.

Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret
18 de setembre de 2012

Apertura de la calle Francisco Falcons
Visión de conjunto de una lucha vecinal (1991-2012)

Tras seis meses de intensa actividad reïvindicativa y de gestión burocrática desde la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, el 18 de julio tuvo lugar la reunión anunciada a la cual acudimos esta Asociación acompañando a una comisión de vecinas afectadas. A esta reunión invitamos con mucho gusto a la persona de Nazaret Unido que trabaja en la comisión de urbanismo de la Coordinadora del barrio. Nos reunimos con el Director de Infraestructuras de la Generalitat Vicente Dómine y el concejal de urbanismo Jorge Bellver. Invitada por Vicente Dómine asistió también la Presidenta de la Federación de AAVV de Valencia. El concejal nos comunicó la decisión de afrontar por fin este problema para dar solución urbanística a aquel rincón. Al mismo tiempo anunciaba a la Federación AAVV otras cinco actuaciones en otros barrios de Valencia. Con un importe total de 378 millones de euros, de los que la mayoría iban al proyecto de Nazaret. J. Bellver prometió que a partir de septiembre se pondría en marcha el proceso.
La reivindicación arranca del año 1991, precisamente a partir de la manifestación contra la droga organizada por la Federación de AAVV de Valencia a iniciativa de la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, cuyo resultado fue el Plan de Actuación Urbanística del Marítimo (PAUM). Una de las actuaciones previstas en la PAUM era la solución urbanística del final de las calles Francisco Falcons y Bernabé García. La mencionada actuación dio comienzo a un largo proceso de expropiaciones que duró hasta el 2008. Posteriormente pasó al olvido a pesar de varios recordatorios del AVV y de la propia Coordinadora de barrio, de tal manera que el departamento de Infraestructuras de la Generalitat ni tan siquiera tenía conciencia de que el IVVSA les hubiese transferido hacía tiempo toda la documentación. Evidentemente no había habido ninguna notificación al Ayuntamiento que desconocía por completo el proyecto. Fue la protesta del vecindario y la paciente y persistente actuación de la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret la que durante los meses de enero-abril de 2012 consiguió del IVVSA la documentción, y después con diferentes visitas reivindicativas a Infraestructuras y al ayuntamiento durante los meses posteriores, movilizó las administraciones hasta obtener aquella reunión conjunta de julio.
Finalmente este 15 de septiembre la prensa local nos daba la buena noticia de la aprobación por la Junta de Gobierno Local del dia anterior de la mencionada actuación para abrir la calle y completar la urbanización del conjunto: Guitarrista Tàrrega, Bernabé García, Francisco Falcons y la creación de una nueva calle por el sur que conectaría los dos últimos. Esta intervención permitirá establecer un aparcamiento en cordón en ambos lados de la calzada que tendrá dos aceras de 2,25 m. cada una. La licitación global de los proyectos en los seis barrios de Valencia saldrá muy pronto. Una vez empiecen las obras, el plazo para acabarlas será de 4 meses.

Por lo tanto, podemos decir que ha sido el intenso trabajo de l@s vecin@s el que ha forzado la actuación de la Administración. Ha costado, pero bienvenida sea la decisión del gobierno municipal que por una vez ha tenido agilidad para satisfacer la reivindicación vecinal. Por lo tanto damos la enhorabuena a los vecinos y vecinas que a finales de 2011 se movilizaron  y organizaron su lucha a través de la Asociación para conseguirlo. Sólo nos queda celebrarlo con la pintada festiva en la primera semana de octubre y posteriormente cuando esté acabada la actuación.

Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret
18 de setembre de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario