Últimes notícies sobre el barri de Natzaret

martes, 23 de septiembre de 2014

Les AAVV de les pedanies del Litoral sud reclamen un transport publique i de qualitat


L'escrit n'és el va a llegir Raquel, secretària de l’Associacions de Veïns de El Palmar, a la comissió d'urbanisme:

"Bon dia, sóc Raquel, Secretària de l’Associacions de Veïns de El Palmar, i haig de agrair, primer que res, en nom de totes les associacions de les pedanies del Sud, el que ens deixen intervindre en aquesta comissió.

Com vostés ben bé saben, El Palmar, El Saler,  la seua Devesa i El Perellonet, pertanyem a  aquestes pedanies. És a dir, SOM VALÈNCIA.

Varem crear a tal fi, una Plataforma per la Defensa d’un Transport Públic, de qualitat i igualitari, per a les nostres pedaníes del Sud, de la qual formem part els membres de les diferents associacions de cada pedania, i estem recolzats per altres diverses associacions i entitats culturals de les susdites pedanies.

I venim, doncs, a exposar el següent:
Com a ciutadans de València que som, ens sentim discriminats, atès que no rebem els servicis que per dret tenim, en les mateixes condicions que qualsevol altre ciutadà de València, mentre que en canvi, sí acomplim amb els mateixos deures. I és per allò que demanem  allò que en justicia ens correspon : l’arribada a les nostres demarcacions del transport públic de l’EMT, en les degudes condicions més amunt citades.
Els cite al respecte, el que diu l’art. 2º del Reglament de l’EMT:

“El ámbito de aplicación del presente reglamento es el término municipal de Valencia, sin perjuicio de la circulación interurbana de las líneas que resulten necesarias para la comunicación de los puntos de este término municipal, separados del núcleo urbano”

Concretament a El Palmar, possiblement la pedanía més afectada per aquesta qüestió, tan sols tenim cinc autobuses al dia, cinc, repetisc, i això ha fet que es limitara molt el poder accedir als servicis que la ciutat oferix, ja que on vivim manquem de molts d’ells. La qual cosa ens obstaculitza l’acompliment de moltes de les nostres necessitats, com és el fet d’anar a treballar, estudiar, o simplement gaudir. En definitiva, VIURE. 

I ja són molts els anys que portem patint açò, persones majors que no poden conduir, joves que encara no tenen l’edat per traure’s el carnet, persones que per la seua discapacitat necessiten del transport, o aquelles altres que per qualsevol motiu, no disposen de vehicle per poder desplaçar-se. I també visitants que vénen i se’n van. Estem encara patint el fet de tindre que caminar de vegades dos kilòmetres i mig, per tal d’arribar a un punt de pas d’una línia regular d’autobusos, que damunt és més cara. 2’50 euros per anar a un centre metropolità, del que tan sols distem uns 20 kilòmetres des d’on vivim, caminant a més per una carretera  de poca visibilitat i perillosa, tant per als vianants, com per als propis vehicles  que la transiten. I venim suportant tot açò des de fa molts anys, mentre seguim igual en ple segle XXI.

Senyors i Senyores, les pedanies del Sud EXISTIM. No som invisibles, som més de 4.000 habitants que a més a més en determinades èpoques de l’any, arriben a ser deu vegades més. És a dir, aquesta problemática assenyalada, no ens afecta sols als veïns i veïnes de les pedanies del Sud, sinó també al conjunt de la ciutadania de València i la seua contornada. 

Reivindiquem, doncs, el dret i la necessitat de tindre un transport públic i de qualitat, tant per als residents com per als visitants. És de tot punt incongruent que les nostres zones apareguen com a visites recomanades  en les guíes turístiques, i no se’ls facilite l’accés als visitants, i és el cas que això comporta una certa responsabilitat  administrativa, que deuria  d’oferir, promocionant-los adientment, una millor imatge d’aquestos paratges. No sols es tracta  de  posar un bus turístic (No es sols posar un bus turístic, que no es barat i s'ho poden permetre un quants i a més a més els residents no podem ni siquiera fer ús d'ell, on vivim persones i van i venen persones.)
I continuant amb les nostres al.legacions, volem també acollir-nos al que diu la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, 7/85, al seu article 26: 

Artículo 26.
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c)En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d)En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Aquest és un dret del que encara no hem pogut gaudir i tanmateix estem pagant. Nosaltres formem part de València, i l’actual línea que fa el servici ens resulta molt cara, com ja hem assenyalat, i a més a més tarda una hora en arribar al centre, quan és sabut i ja hem dit abans, que estem situats a penes a uns 20 kilòmetres. Volem per tant i exigim, major freqüència de pas i trajectes directes.

Bo, continuem a l’espera, i a banda de tot el que hem dit, ens agradaría què ens informaren directament, i no de què tinguérem que assabentar-nos per la premsa, del fet que s’estiga negociant amb l’actual línea que fa el servici, tractant d’acordar els preus com els de l’EMT, o de què s’estiga estudiant que puga assumir aquest servici l’Ajuntament …Senyores, senyors, que l’Ajuntament som TOTS. I entenem que si es demana una reunió formalment pel registre d’entrada amb el Sr. Regidor responsable o la Sra. Alcaldessa, com ja hem fet en vàries ocasions, deuríen, com a mínim, contestar-nos, reunir-nos i informar-nos del que pensen fer al respecte. ¿Què  menys que  que preguntar a l’usuari….?. Això es diu DEMOCRÀCIA.

¿ Per què sí es reuneix el Sr. Regidor de Transports amb l’Associació d’Empresaris, i no amb la ciutadania que reclama eixe dret ? No ho entenem, ens volen donar un servici, o hi ha altres interessos ocults, en tant que no es vol parlar amb nosaltres ?

Ja per a concloure, dir-los que ja estem farts, farts de dubtoses declaracions de les que sempre hem estat exclosos. Volem solucions als nostres problemas i el transport  és fonamental. El necessitem i el volem.

Moltes gràcies."

No hay comentarios:

Publicar un comentario